13:00 – 16:00 MS Fenotipleri
  Oturum Başkanları: Canan Yücesan, Mehmet Ufuk Aluçlu
13:00 – 13:30 MS’ in Klinik ve Subklinik fenotipleri
Aksel Siva
13:30 – 14:00 Progresif MS’in klinik fenotipleri
Hüsnü Efendi
14:00 – 14:30 MS Fenotiplerinin Immuno-patogenezi
Aslı Tuncer
14:30 – 15:00 MS Klinik Fenotipleri ve Nörogörüntüleme (MRI)
Rana Karabudak
15:00 – 15:20 Tartışma
15:20 – 15:40 Kahve Arası
15:40 – 17:20 Progresif MS’in Biyobelirteçleri
  Oturum Başkanları: Münife Neyal, Erdinç Dursun
15:40 – 16:00 MS Progresyonda klinik ilişkili biyobelirteçler
Orhun Kantarcı
16:00 – 16:20 MS Progresyonunda görüntüleme ilişkili biyobelirteçler
Burcu Zeydan
16:20 – 16:40 MS Progresyonunda laboratuvar ilişkili biyobelirteçler
Murat Terzi
16:40 – 17:00 Progresyonun erken belirlenmesinde ve izleminde teknolojik gelişmeler
Sibel Canbaz Kabay
17:00 – 17:20 Tartışma
17:20 – 17:40 Ara
17:40 - 18:10 GENVEON UYDU SEMPOZYUMU:
  MS Tedavisinde Dimetil Fumarat Kullanımı
Oturum Başkanı: Hüsnü Efendi
Konuşmacı: Uğur Uygunoğlu, Melih Tütüncü
18:10 – 18:20 Ara
18:20 - 18:50 FARMANOVA UYDU SEMPOZYUMU:
  Progresif MS’de Akılda Kalan Sorular ve Yorumlar
Oturum Başkanları: Aksel Siva, Hüsnü Efendi, Rana Karabudak
08:00 – 09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
  SALON 1
Şeyda Figül Gökçe
  SALON 2
Muhteşem Gedizlioğlu, Kasım Kılıç
  SALON 3
Yusuf Tamam, Özlem Taşkapılıoğlu
  SALON 4
Nefati Kıylıoğlu, Abdulkadir Tunç
09:00 - 11:20 PANEL: MS ‘de Tedavi
  Oturum Başkanları: Belgin Koçer, Recai Türkoğlu
09:00 - 09:30 MS niçin tedavi edilmeli? (Tedavi Hedefleri)
Serkan Özakbaş
09:30 - 10:00 MS ne zaman tedavi edilmeye başlanmalı?
Yeşim Beckmann
10:00 – 10:30 MS nasıl tedavi edilmeli? (Eskalasyon, İndüksiyon, Kişiselleştirilmiş Tedavi)
Murat Kürtüncü
10:30 - 11:00 MS tedavileri ne zaman ve niçin değiştirilmeli?
Uğur Uygunoğlu
11:00 – 11:30 MS ne süreyle tedavi edilmeli?
Taşkın Duman
11:30 – 11:45 Tartışma  
11:45 – 12:00  Kahve Arası
12:00 – 12:45 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
  RMS Tedavisinde Uzun Dönem Okrelizumab Verileri / Beklemeli Miyiz?
Moderatör: Aksel Siva
Konuşmacı: Barry Singer
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:45 TEVA UYDU SEMPOZYUMU
  GÜNCEL VERİLER IŞIĞINDA MS TEDAVİSİNDE GLATİRAMER ASETAT
Konuşmacılar: Nilüfer Kale İçen, Aslı Tuncer, Sibel Canbaz Kabay
15:00 – 16:30 Güncel MS Tedavileri, Etkinlikleri ve Güvenlikleri
  Oturum Başkanları: Ayşe Sağduyu Kocaman,Nilüfer Kale İçen,Sabahattin Saip
15:00 – 15:15 Enjektabl immunmodulatörler (İnterferon Beta ve GA) etkinlikleri ve güvenlikleri
Özlem Ethemoğlu
15:15 – 15:30 Oral immunmodulatörler  (Teriflunomide)
Sena Destan Bünül
15:30 – 15:45 Oral immunmodulatörler  (Dimetil Fumarat)
Serhan Sevim
15:45 – 16:00 Oral immunmodulatörler-lenfosit dolaşımını engelleyen ilaçlar (SP1 Modulatörleri-Fingolimod)
Cihat Uzunköprü
16:00 – 16:15 Oral Immun-rekonstitüsyon tedavileri (Cladribine)
Tuncay Gündüz
16:15 – 16:30 Immunmodulatörler-lenfosit dolaşımını engelleyen monoklonal tedaviler (Natalizumab)
Sedat Şen
16:30 – 16:45 B Hücre baskılayıcı monoklonal tedaviler (Ocrevuzumab , Rituksimab)
Melih Tütüncü
16:45 – 17:00 Monoklonal Immun-rekonstitüsyon tedavileri (Alemtuzumab)
Serkan Demir
17:00 – 17:15 Yakın gelecekte Türkiye’de onaylanması beklenen yeni tedaviler
Haluk Gümüş
17:15 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:30 MERCK UYDU SEMPOZYUMU
  MS Tedavisinde Uzun Yolun Kısası Mavenclad Mavenclad’ın Klinik Yansımaları
Moderatör: Rana Karabudak
Konuşmacılar: Refik Pul, Tuncay Gündüz
18:30 – 18:45 Kahve Arası
18:45 – 19:15 MS Tedavileri Sorular ve Yorumlar
  Oturum Başkanları: Ayşe Nur Yüceyar, Ömer Faruk Turan, Cavit Boz 
19:15 – 20:00 Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu
  Demiyelinizan hastalıklardan Multipl Skleroz Tedavisinde Dimetil Fumarat
Moderatör: Aksel Siva
  MS’in İmmünopatogenezindeki Son Araştırmalar Bize Ne Anlatıyor?
Rana Karabudak
  DMF Tedavisindeki Güncel Gelişmeler
Hüsnü Efendi
  MS Tedavisinde  Etkinlik ve Güvenlik Takibinde Güncel Yaklaşımlar
Murat Terzi
08:00 - 09:00 E- POSTER BİLDİRİ OTURUMU ( E- Poster Başında gerçekleştirilecektir)
  İSTASYON 1
Yılmaz İnanç
  İSTASYON 2
Nihal Işık, Caner Fevzi Demir
  İSTASYON 3
Nilda Turgut, Dürdane Aksoy
  İSTASYON 4
Nuray Bilge,İrem Tiktikçioğlu
09:00 - 11:45 MS Tedavilerinde Özel Durumlar
  Oturum Başkanları: Burcu Altunrende, Erdem Toğrol
09:00 - 09:20 Pediatrik MS
Cengiz Yalçınkaya
09:20 – 10:00 Hamilelik; Emzirme
Ayşe Altıntaş
10:00 - 10:20 MS Tedavileri ve Aşılar
Bilge Piri Çınar
10:20 - 10:40 MS Tedavileri ve Genel Enfeksiyonlar
Aysun Soysal
10:40 – 11:00 MS Tedavileri ve Fırsatçı Enfeksiyonlar 
Mehmet Fatih Yetkin
11:00 – 11:20 Comorbid Hastalıklar ve MS Tedavileri 
Gülşen Akman
11:20 - 11:30 Tartışma
11:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 13:45 MS’li bireylere ilaç dışı yaklaşımlar
  Oturum Başkanları: Serpil Bulut, Levent Sinan Bir
13:00 – 13:15 Beslenme, Vitaminler ve yaşam tarzı değişiklikleri
Alev Leventoğlu
13:15 – 13:30 Santral sinir sisteminde plastisiteyi/rezervi güçlendirme - egzersiz spor vd yaklaşımlar
Bilgin Öztürk
13:30 - 13:45 Standart rehabilitasyon tedavileri
Belgin Petek Balcı
13:45 - 14:00 Neuroprosthetics,  Exoskeletonlar ve Beyin-bilgisayar bağlantılı geleceğin tedavileri
Mesrure Bitnel
14:00 - 14:15 Tartışma
14:15 – 14:30 Kahve Arası
14:30 – 15:30 MS ‘de Semptomatik Tedaviler
  Oturum Başkanları: Ferah Kızılay, Şeref Demirkaya
14:30-14:45 Spastisite
Aylin Akçalı
14:45-15:00 Ağrı
Meral Seferoğlu
15:00 – 15:15 Sfinkter disfoksiyonları ve Cinsel Sorunlar
Mesude Tütüncü
15:15 – 15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 Akılcı İlaç Kullanımı 
  Tahir Yoldaş