about icons

KONGREYE DAVET

Sevgili Meslektaşlarımız,

Multipl skleroz çalışma grubu üyelerinin katılımı ve organizasyonu ile 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde MS tedavileri ile ilgili bilmek isteyeceğiniz her şeyin konuşulup tartışılabileceği, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı, geniş katılımlı ve kapsamlı MS tedavi sempozyumu İstanbul The Marmara Oteli’nde düzenlenecektir.  

Sempozyum MS çalışma grubu üyeleri ve ülkemizde özellikle Multipl skleroz ve demyelinizan hastalıklar alanında deneyimli uzmanlar tarafından çok sayıda oturumlar, uydu sempozyumlar ve sözel bildirilerin sunulacağı oturumlardan oluşacaktır. MS alanında çalışan, MS tedavi eden uzmanlar, nöroloji asistanları bu sempozyumun potansiyel katılımcıları olacaktır.

Sempozyum genel immünoloji, MS immunpatogenezi, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları ve yeni tedavi seçenekleri oturumu ile başlayacak, ardından tedavi başlama, RIS, RRMS tedavisi, agresif MS, tedavi edilmeyecek hasta grupları var mı?, tedavi kararlarını etkileyen faktörler tartışılacaktır. Tüm yönleri ile progresif MS, MS’de özel durumlar, tedavi değişimleri, tedavi kesimi, MS tedavilerinde güvenlik, semptomatik tedaviler ve bugün ve gelecekte MS rehabilitasyonu tartışılacak ana başlıklar olacaktır. Oturumlar dışında uydu sempozyumların ve sözel bildirilerin sempozyuma renk katacağına inanmaktayız.

Mart 2020’de başlayan ve dünyaca yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisinin neden olduğu zor koşullar çok uzun süredir çevrimiçi toplantılar ve sunumlar ile bilimsel çalışmaların paylaşımını devam ettirmeye çalıştık. Bu dönemde multipl skleroz ve covid-19 pandemisi ile ilgili çok sayıda toplantı ve sunumlarla bilgi ve deneyimlerimizi paylaştık. Bu süreçte çok sayıda faz 3 klinik araştırmanın ve farklı etki mekanizmasına sahip yeni tedavilerin gündeme geldiğini biliyoruz. Ancak pandemi sürecinde yüksek bilimsel düzeyde hazırlanan sunumlara rağmen bu toplantı ve sunumların doğası gereği sınırlı bir etkileşim oluşturduğunu biliyoruz.

“MS tedavileri ile ilgili bilmek isteyeceğiniz her şey” bu sempozyumda yer alacaktır. Türk nöroloji uzmanları olarak, alanımızdaki gelişmeleri yakından izleyerek MS ile ilgili günlük pratikte karşılaştığımız zorlukları çözmeye çalışmayı, çalışmalarımızı, bilgimizi ve deneyimlerimizi paylaşmayı ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı, tedavi alanında yeni gelişmeleri tartışmayı hedefleyen bu sempozyuma katılımınızı ve desteğinizi bekleriz.

Saygılarımızla.

Aksel Siva, Rana Karabudak, Hüsnü Efendi, Sabahattin Saip & Orhun Kantarcı
Bilimsel Düzenleme Kurulu