main slider

MultIpl Sklerozda

Progresyon ve 2. MultIpl Skleroz
Tedavİlerİ Sempozyumu

16-18 Aralık 2022
The Marmara, İstanbul

DAVET MEKTUBU

Sevgili Meslektaşlarımız,


Multipl skleroz çalışma grubu üyelerinin katılımı ve organizasyonu ile 16-18 Aralık 2022 tarihlerinde "Multipl Sklerozda Progresyon ve 2. Multipl Skleroz Tedavileri Sempozyumu" İstanbul The Marmara Oteli’nde düzenlenecektir.

Sempozyum MS çalışma grubu üyeleri ve ülkemizde özellikle Multipl skleroz ve demyelinizan hastalıklar alanında deneyimli uzmanlar tarafından çok sayıda oturumlar, uydu sempozyumlar ve sözel bildirilerin oturumlardan oluşacaktır. MS alanında çalışan, MS tedavi eden uzmanlar, sunulacağı nöroloji asistanları bu sempozyumun potansiyel katılımcıları olacaktır.

Sempozyum MS fenotipleri, progresif MS’in biyobelirteçleri, oturumu ile başlayacak, ardından ms tedavi oturumunu izleyerek güncel MS tedavileri, etkinlikleri ve güvenlikleri tartışılacaktır. MS tedavilerinde özel durumlar, MS’li bireylere ilaç dışı yaklaşımlar, MS ‘de semptomatik tedaviler tartışılacak diğer ana başlıklar olacaktır. Oturumlar dışında uydu sempozyumların ve sözel bildirilerin sempozyuma renk katacağına inanmaktayız.

Mart 2020’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süresince yaşadığımız pandemi koşullarında çok uzun süredir devam eden çevrimiçi toplantılar ve sunumlar ile bilimsel çalışmaların paylaşımını devam ettirmeye çalıştığımız günlerden sonra bu sempozyumda sunumlar “canlı” olarak gerçekleştirilecek ve katılımcıların daha etkin iletişim olanağı olacaktır.

"Multipl Skleroz'da Progresyon ve Multipl Skleroz Tedavileri Sempozyumunda” MS’da progresyon ve ms tedavileri ilgili güncel bilgiler bu sempozyumda yer alacaktır. Türk nöroloji uzmanları olarak, alanımızdaki gelişmeleri yakından izleyerek MS ile ilgili günlük pratikte karşılaştığımız zorlukları çözmeye çalışmayı, çalışmalarımızı, bilgimizi ve deneyimlerimizi paylaşmayı ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı, tedavi alanında yeni gelişmeleri tartışmayı hedefleyen bu sempozyuma katılımınızı ve desteğinizi bekleriz.


Saygılarımızla,


Aksel Siva, Rana Karabudak, Hüsnü Efendi, Sabahattin Saip
Bilimsel Düzenleme Kurulu