BİLİMSEL PROGRAM7 Kasım 2021, Pazar

09:00 - 09:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
  SALON 1: Serpil Bulut – Şeyda Figül Gökçe
  SALON 2: Nihal Işık – Caner Fevzi Demir
  SALON 3: Meral Seferoğlu – Erdem Toğrol
  SALON 4: Özlem Taşkapılıoğlu – Yılmaz İnanç
OTURUM VII
10:00 - 11:45 MS – Semptomatik Tedaviler
Oturum Başkanları: Serhan Sevim, Yeşim Beckmann
10:00 - 10:15 Kognisyon 
Özlem Ethemoğlu
10:15 - 10:30 Depresyon / Anksiyete vd
Aylin Akçalı
10:30 - 10:45 Ağrı vd Sens Semptomlar 
Haluk Gümüş
10:45 - 11:00 Spastisite 
Cihat Uzunköprü
11:00 - 11:15 Sfinkter Sorunları, Cinsel Sorunlar 
Bilgin Öztürk 
11:15 - 11:30 Tremor Hareket Bozuklukları 
Serhan Sevim
11:00 - 11:45 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:15 Özel Oturum
  mRNA Yaklaşımlarının MS Tedavisinde Gelecekte Yeri Olabilir mi?
Oturum Başkanları: Burcu Altunrende, Şeref Demirkaya
Konuşmacı: Mustafa Diken
OTURUM VIII
14:15 - 15:15 Bugün ve Gelecekte MS Rehabilitasyonu
Oturum Başkanları: Taşkın Duman, Mehmet Ufuk Aluçlu
14:15 - 14:30 Santral Sinir Sisteminde Plastisiteyi/Rezervi Güçlendirrme - Egzersiz Spor vd Yaklaşımlar
Yeşim Beckmann
14:30 - 14:45 Standart Rehabilitasyon Tedavileri 
Nefati Kıylıoğlu
14:45 - 15:00 Neuroprosthetics,  Exoskeletonlar ve Beyin-Bilgisayar Bağlantılı Diğer Tedaviler 
Mesrure Köseoğlu
15:00 - 15:15 Tartışma 
15:15- 15:30  Akılcı İlaç Kullanımı 
Oturum Başkanı: Sibel Güler
Tahir Yoldaş